Zendmast, wat is er gedaan?

28 april 2018

Tijd voor een Update van ons als actiecomité OMS


3 februari 2018

Artikel in Veluweland: Oplossing voor zendmast in Emst


24 juli 2017

Artikel in De Stentor: Onderzoek naar andere locaties zendmast KPN


19 juli 2017

Persbericht van gemeente Epe: Mogelijkheden voor alternatieven zendmast Schaveren worden onderzocht


17 juli 2017

Na de raadsvergadering van 6 juli jl. heeft het dagelijks bestuur van Ons Mooi Schaveren een gesprek gehad met wethouder Van Nuijs van gemeente Epe inzake de geplande zendmast in Schaveren.
De conclusie van dit gesprek is:
Er komen meer masten in de gemeente Epe dan door ons voorzien, zo ook één in Schaveren.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

  • Wij hebben gevraagd om uitstel van de procedure aangaande de vergunning van de zendmast bij Reina's Hoeve ivm de vakantieperiode, dat uitstel is gehonoreerd.
  • Wij hebben gevraagd om een gesprek met KPN, dit verzoek is gehonoreerd.

Daarmee geeft de wethouder naar ons idee voldoende invulling aan de unaniem aangenomen Motie van 6 juli jl.

Zoekgebied Schaveren EpeHet huidige zoekgebied Schaveren blijft voorlopig gehandhaafd. Zie de kaart hiernaast, klik er op voor een grotere versie.

Hoe gaat OMS nu verder?
Het gesprek met KPN wordt medio september gevoerd. Afgevaardigden van OMS zijn: het dagelijks bestuur, met mogelijk externe expertise. Doel is om tot de best mogelijke invulling en plaatsbepaling van de mast te komen binnen het huidige zoekgebied.
Na het gesprek met KPN plannen wij zo spoedig mogelijk een informatieavond voor de bewoners van buurtschap Schaveren.

Hoe gaat de gemeente Epe verder?
Er volgt zo spoedig mogelijk een persbericht vanuit de gemeente Epe en KPN, in samenspraak met OMS over de stand van zaken en de procedure.


6 juli 2017

Op 6 juli 2017 is de "Zendmast in Schaveren" in de gemeenteraadsvergadering behandeld.
De publieke tribune was meer dan vol met buurtgenoten en geïnteresseerde Epenaren!
De antwoorden van het college op de vragen van D66 zijn hier te lezen.
D66 heeft tijdens de vergadering een motie ingediend: Motie D66 Epe mbt Zendmast in Schaveren
Deze motie is na inbreng van zienswijze door de verschillende fracties, unaniem aangenomen!

Wethouder Van Nuijs (Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en Wijkgericht werken van gemeente Epe) heeft de intentie uitgesproken om alles, wat binnen de wettelijke mogelijkheden ligt, te doen om het belang van alle betrokken partijen te dienen.

Binnenkort vind er een overleg plaats tussen Ons Mooi Schaveren en wethouder Van Nuijs.

Wilt u weten wat er tijdens de raadsvergadering besproken is? Bekijk dan de video beelden van de raadsvergadering op de website van de gemeente Epe.
De behandeling van de motie van D66 begint op 3:18:29, of klik op punt 11.


2 juni 2017

Vragen van D66 (gemeente Epe) aan het college over de plaatsing van een zendmast in Schaveren n.a.v. inbreng van omwonenden in de commissievergadering van 1 juni 2017: Vragen D66 over zendmast in Schaveren


Medio juni 2017

OMS heeft, met extra onderbouwing, de raad van Epe verzocht om de motie Nijkerk over te nemen.:
In de gemeente Nijkerk heeft in 2006 een vergelijkbare situatie plaatsgevonden, de raad heeft Motie Nijkerk ingediend, welke is aangenomen.
Concreet hanteert de gemeente Nijkerk nu een afstand van 300 meter voor het plaatsen van een zendmast ten opzichte van vaste woon- en verblijfplaatsen van mensen.


1 juni 2017

Tekst publieke inspraak bij gemeenteraad Epe dd 1 juni 2017:
Tekst André Donker
Tekst Carla Vis


31 mei 2017

Op 31 mei 2017 heeft OMS een informatie bijeenkomst georganiseerd om buurtgenoten te informeren over de vergunning aanvraag van de zendmast door KPN.
De notulen van deze bijeenkomst zijn hier te lezen