Wat kunt u doen?

Laat ons weten dat deze zaak u aan het hart gaat en ook u graag ziet dat er besluiten worden genomen ten dienste van het welzijn van alle betrokkenen.
Hier kunt u zien op welke afstand uw huis staat ten opzichte van de geplande zendmast, ook als blijkt dat u niet binnen het direct betrokken gebied valt, kunnen we uw steun goed gebruiken.
Meldt u aan bij Ons Mooi Schaveren, zodat we u op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen, het gaat tenslotte om het welzijn alle inwoners van de gemeente Epe. Hoe meer mensen zich melden, hoe groter het draagvlak is om samen met de gemeente te komen tot een alternatief.