Wat doen anderen?

In vele landen om ons heen wordt, in het voortschrijdende inzicht, de beslissing genomen deze grote masten te vervangen voor meerdere kleinere zendmasten.


24 mei 2017

In de Belgische Senaat (vergelijkbaar met onze 2e kamer) is heel recent een motie (voorstel voor aanpassing van beleid) ingediend voor de erkenning van elektrohypersensitiviteit. Dit voorstel wordt op korte termijn in de senaat besproken.

De motie beschrijft dat 1-3% van de bevolking overgevoelig is voor elektromagnetische straling (mobiele telefonie, wifi, Dect-telefoon, etc.). Dat zijn zo’n 500.000 Nederlanders! Met uitgebreide onderbouwing en vele verwijzingen naar wetenschappelijke- en beleidsbronnen wordt aangetoond dat mensen klachten kunnen krijgen van elektromagnetische straling. De motie betoogt: mensen met elektrohypersensitiviteit merken direct de symptomen: roodheid van de huid, tintelingen, branderig gevoel, moeheid, duizeligheid, misselijkheid, hartkloppingen, maag/darmklachten). Echter ook mensen die niet direct gevoelig zijn voor elektromagnetische straling kunnen op lange termijn gevolgen ondervinden: leer-, concentratie- en gedragsstoornissen, bloeddrukafwijkingen, hartritmestoornissen, hartinfarcten en beroertes, Alzheimer en epilepsie.
Vervolgens wordt het voorstel gedaan: om het bestaan van deze klachten bij mensen te erkennen en te benoemen (elektrohypersensitiviteit), om rekening te houden met deze mensen, om zelfs specifieke aanpassingen te doen voor mensen die veel hinder van straling hebben: stralingsarme zones, aangepaste woningen, rekening houden met elektrohypersensitiviteit bij opstellen van nieuw beleid.

Lees de motie: Voorstel van resolutie voor de erkenning van hyperelektrosensitiviteit
 
Ook in België wil men mobiel kunnen bellen, echter is men zich bewust van de keerzijde van deze techniek en wordt steeds meer nagedacht over de gezondheidsaspecten. In elk geval wil men rekening gaan houden met mensen die last van straling hebben. In Nederland wordt dit geluid helaas nog niet gehoord. Het voorstel van de Belgische motie is passend bij de visie van Ons Mooi Schaveren: het voorzorgsprincipe toepassen.


In Nederland zijn er voorbeelden van diverse gemeenten die, met deze risico’s in het achterhoofd, pas vergunningen verlenen zodra de mast op 300 meter afstand van bewoning staat. De gemeente Nijkerk (motie Nijkerk) is daar een voorbeeld van.


In de gemeente Heeg (Fr) is een werkgroep opgericht die zich richt op het verwijderen van zendmasten uit de dorpskern. Op de website van de Duurzaam Heeg staat veel informatie over het huidige Nederlandse beleid. En hoe NL nog steeds de meest ruime stralingsnormen gebruikt!


Waar men door schade en schande  wijzer is geworden, heeft de gemeente Epe de unieke kans meteen te handelen naar deze verworven inzichten.