Update vanuit actiecomité OMS

28 april 2018
Beste buurtgenoten Schaveren,

1. Wij hebben via een brief de nieuwe raad van Epe op de hoogte gebracht van de nieuwe inzichten over straling van zendmasten versus volksgezondheid bij omschakeling naar 5G. 

2. Wij waren tegen plaatsing van een zendmast. Helaas had onze gemeente al vooraf besloten dat er 100% dekking met masten moet komen. Daarmee zijn wij er niet in geslaagd nieuwe zendmasten tegen te houden.

3. Wat wel is gelukt is het volgende:
Via inspraak bij de gemeente heeft D’66 een motie laten aannemen dat de mast op een zo groot mogelijke afstand van woningen moet worden geplaatst. Daarmee is de gemeente aan de slag gegaan en de aanvraag loopt.

4. Nu op een dergelijke grootst mogelijke afstand van woningen een nieuwe aanvraag lopende is, zien wij geen enkele kans de zendmast verder tegen te kunnen houden. Wij moeten, zij het met enige tegenzin, het democratische besluit hierover van onze gemeente respecteren.

Hiermee is voor OMS een einde gekomen aan onze bemoeienis met zendmasten en wachten het verdere verloop af.

5. OMS heeft een aanvraag voor ondersteuning binnen gekregen van buurtgenoten aan de Langeweg, Steenderbultweg en Oranjeweg om hen te helpen rondom het plan een 22 ha grote kerstbomen plantage aan te leggen. Het plan lijkt ook strijdig met het bestemmingsplan en doet fors afbreuk aan het karakter van dit beeld.
Meer informatie hierover leest u op de website van "Bescherm het Eper Landschap" of hun Facebook pagina.

Hopende u zo voldoende op de hoogte te hebben gebracht.

Vriendelijke groet,
Bestuur OMS

Terug naar "Wat is er gedaan"