Natuurbegraafplaats

In 2016 ontstonden er plannen om in Schaveren, aan de Langeweg, een natuurbegraafplaats te ontwikkelen.
Door kennis van onze inwoners te delen met de vertegenwoordiging van onze gemeente hebben deze plannen uiteindelijk geen doorgang gevonden.
Onze belangrijkste argumenten samengevat voor u:

Bewoners Emst tegen natuurbegraafplaats

  1. De Natuurbegraafplaats gaat ten koste van de huidige natuurwaarden.
  2. De gekozen locatie is een cultuurhistorisch monument.
  3. Er is onvoldoende parkeer gelegenheid te realiseren zonder de aanwezige natuur ernstig te schaden. 
  4. Ons college was onvoldoende op de hoogte van de natuurkwaliteit.
  5. Burgerparticipatie ontbrak volledig, waardoor er uiteindelijk een geluid van protest los kwam.
  6. Een veelheid aan bomen gekapt moest worden voor bebouwing.
  7. Wij een alternatieve situatie voorstelden, landbouw om te zetten in Natuurbegraafplaats om zo natuur- en landschappelijke waarden te verhogen.

Artikel hierover in De Stentor: Bewoners Emst tegen natuurbegraafplaat