Historie van Schaveren

Inhoud

Uit Masterscriptie Landschapsgeschiedenis van een student aan de RUG

Schaveren
Schaveren wordt voor het eerst genoemd in 1534, waar onder de rubriek ‘In den Ampte van Epe’ de plaats als Schaeffoerde wordt genoemd. In een rapport over heidebranden op de Veluwe uit 1598 wordt Schaveren als Schaefferden geschreven. In het Boerboeck wordt over Schaferden gesproken en in de negentiende eeuw was Schaverden gangbaar.

Het lijkt erop dat Schaveren oorspronkelijk een schaapvoorde was. –voorde komt van het Germaanse furdu, dat de betekenis ‘doorwaadbare plaats in een beek’ heeft (zie onder meer Coevorden). Dit zou betekenen dat bij Schaveren een doorwaadbare plaats in de beek en moerasgronden van de Smallert heeft gelegen. Waarschijnlijk vormde dit een prima oversteek voor de schaapskuddes: een schaapvoorde. Deze theorie wordt onder meer ondersteund door Van Baarle, die aansluitend aan de schaapsvoorde een landweer heeft ontdekt.

Historische kaart van Schaveren